Ditt mål är vår utmaning

Familjerätt, Fastighetsrätt, Affärsjuridik

Fri rådgivning per telefon eller möte ring 08-755 91 00

Företagsjuridisk rådgivning

Avtalsrätt

Det finns en oändlig mångfald av avtalstyper vi arbetar inom. Parternas uppträdande, handlingar och passivitet kan skapa avtalsförpliktelser utan att det förstås av inblandade. Särskilda problem utgörs ofta av hur avtal ska sanktioneras, när ekonomiska skadestånd ska utgå, när ersättning för förlust ska utgå och vad som utgör ett avtalsbrott. En skicklig och erfaren jurist är skillnaden mellan vinst och förlust. Välkommen till oss.

Läs mer

Bolagsrätt

Bolagsrätt (associationsrätt) är en del av vår kärnverksamhet. Flera av våra klienter anlitar oss löpande för strategisk rådgivning och juridiska åtgärder i verksamhetsförvaltningen, vid etablering av nya affärsrelationer, vid bolagsstämmor och vid strukturella verksamhetsförändringar o s v.

Läs mer

Rådgivning inom tvister

Barn- och ekonomisk familjerätt

I domstolarna är det tyvärr vanligast med tvister mellan föräldrarna om barnens vårdnad och boende. Men även andra familjemål är vanliga som tvister om ekonomi som underhåll och arvsfrågor. Den som hamnar i tvist  är i stort behov av en erfaren och skarp jurist. Det kan många gånger vara det som är skillnaden mellan att vinna och förlora. Det gäller inte bara att ha rätt utan också att få rätt. Många jurister underskattar juridikens betydelse i barnmål.

Läs mer

Tvistelösning

Med utgångspunkt i våra klienters önskemål och nytta – bedriver vi tvistelösning i domstolar och skiljedoms- förfarande samt utom rätta. Vi lägger även ned arbete på förebyggande åtgärder och förlikningsinsatser i syfte att undvika framtida konflikter. Genom våra gedigna tvistemålsmeriter och erfarenheter inom juridik och ekonomi kan vi ta oss an även de mest komplicerade tvister.

Läs mer
Copyright © 2015 Juristakuten Stockholm | Sitemap