Ditt mål är vår utmaning

Familjerätt, Fastighetsrätt, Affärsjuridik

Fri rådgivning per telefon eller möte ring 08-755 91 00

Du som söker företagsjuridisk rådgivning

Avtalsrätt

Det finns en oändlig mångfald av avtalstyper. Även parternas uppträdande, handlingar och passivitet kan skapa avtalsförpliktelser. Särskilda problem utgörs ofta av hur avtal ska sanktioneras, när ekonomiska skadestånd ska utgå, när ersättning för förlust ska utgå och vad som utgör ett avtalsbrott.

Läs mer

Bolagsrätt

Bolagsrätt (associationsrätt) är en del av vår kärnverksamhet. Flera av våra klienter anlitar oss löpande för strategisk rådgivning och juridiska åtgärder i verksamhetsförvaltningen, vid etablering av nya affärsrelationer, vid bolagsstämmor och vid strukturella verksamhetsförändringar o s v.

Läs mer

Rådgivning inom familjerätt

Barnens bästa, i alla åldrar

I domstolarna är det tyvärr vanligast med tvister mellan föräldrarna om barnens vårdnad och boende. Men även andra familjemål är vanliga som tvister om ekonomi som underhåll och arvsfrågor. Den som hamnar i tvist  är i stort behov av en erfaren och skarp jurist. Det kan många gånger vara det som är skillnaden mellan att vinna och förlora. Det gäller inte bara att ha rätt utan också att få rätt.

Läs mer

Tvistelösning

Med utgångspunkt i våra klienters önskemål och nytta – bedriver vi tvistelösning i domstolar och utom rätta mellan parterna. Vi lägger även ned arbete på förebyggande åtgärder och förlikningsinsatser. Genom våra gedigna tvistemålsmeriter och erfarenheter inom juridik och ekonomi kan vi ta oss an även de mest komplicerade tvister.

Läs mer
Copyright © 2015 Juristakuten Stockholm | Sitemap