Dolda fel, fastighet

Välkommen till Juristakuten! Vi har lång erfarenhet av att företräde så väl privata som kommersiella klienter i tvister kring fastigheter. Vi anlitas ofta kring frågor som rör dolda fel i en fastighet vid privata fastighetsaffärer. Vare sig du står som säljare eller köpare i en tvist kring dolda fel är du välkommen att höra av dig till oss.

Vad räknas som dolda fel i en fastighet? Och vad är min skyldighet?

Dolda fel kan röra sig om allt från skadedjur till mögel eller fel i konstruktionen. Ett dolt fel är alltid säljarens ansvar så länge de upptäcks under de första 10 åren efter ett förvärv av fastighet. Dock kräver det att säljaren har sett till att en grundlig undersökning har gjorts av fastigheten. Om felet är av en sådan karaktär att det borde ha upptäckts under en sådan undersökning blir inte säljaren ansvarig för felet.

Friskrivningsklausul mot dolda fel i fastighet

Vid privata fastighetsaffärer begär ibland säljaren en friskrivningsklausul mot dolda fel, för att försäkra sig om att de inte ska råka ut för stora, tråkiga utgifter för fel de inte kände till. Detta brukar innebära en lägre köpesumma för den som förvärvar fastigheten. Om du står inför ett köpa av en fastighet där säljaren vill ha en sådan klausul kan det vara bra med en extra utförlig besiktning av fastigheten.

Juridisk hjälp vid dolda fel i din bostad

En tvist som rör ett boende är ofta komplicerade och det kan både kännas tryggt och vara bra ekonomiskt att ha juridisk hjälp. Vi erbjuder en första kostnadsfri konsultation för att du ska ha möjlighet att berätta om din situation och se hur vi kan hjälpa dig i tvisten. Vi har vårt kontor i Stockholm men jobbar över hela landet. För dig som inte har möjlighet att komma hit tar vi gärna rådgivningen på telefon.

Välkommen till oss med dina frågor kring dolda fel i fastighet!

Du kan läsa mer om hur vi arbetar med Fastighetsrätt här.

Kontaktuppgifter

Juristakuten Stockholm
Besöksadress
Vendevägen 89
182 32 Danderyd

Postadress
Box 139
182 05 Djursholm

+ 46 (0)8 755 91 00

info@juristakuten.se

Bankgiro: 5108-7542
Klientmedel plusgiro: 79 96 51-5

Har du några frågor?

Här finns vi

Copyright © 2015 Juristakuten Stockholm | Sitemap