Våra tjänster

  • Utformning av äktenskapsförord
  • Utformning av inbördes testamente, testamente och gåva mellan makar
  • Bodelning under bestående äktenskap
  • Föravtal och bodelning pga. äktenskapsskillnad
  • Tvistelösning; Bodelning, äktenskapsskillnad m m
  • Rådgivning om kvarsittningsrätt (bostad)
  • Klander av bodelning
  • Rådgivning om underhåll m m

Kontaktuppgifter

Juristakuten Stockholm
Besöksadress
Vendevägen 89
182 32 Danderyd

Postadress
Box 139
182 05 Djursholm

+ 46 (0)8 755 91 00

info@juristakuten.se

Bankgiro: 5108-7542
Klientmedel plusgiro: 79 96 51-5

Har du några frågor?

Copyright © 2015 Juristakuten Stockholm | Sitemap