Våra tjänster

  • Utformning av testamente
  • Boutredningar
  • Upprättande av bouppteckning
  • Bodelning pga. dödsfall
  • Skifte
  • Tolkning av testamente
  • Tvistelösning vid dödsbotvister
  • Utformning gåvoavtal
  • Rådgivning när anhörig har avlidit m m

Kontaktuppgifter

Juristakuten Stockholm
Besöksadress
Vendevägen 89
182 32 Danderyd

Postadress
Box 139
182 05 Djursholm

+ 46 (0)8 755 91 00

info@juristakuten.se

Bankgiro: 5108-7542
Klientmedel plusgiro: 79 96 51-5

Har du några frågor?

Copyright © 2015 Juristakuten Stockholm | Sitemap