Våra tjänster

  • Boende-, umgänges- och vårdnadsfrågor
  • Biträde vid tvister
  • Rådgivning vid separation
  • Underhåll till barn
  • Kvarsittningsrätt (bostad)
  • Verkställighet av domstolsbeslut
  • Akuta åtgärder vid akuta situationer m m

Kontaktuppgifter

Juristakuten Stockholm
Besöksadress
Vendevägen 89
182 32 Danderyd

Postadress
Box 139
182 05 Djursholm

+ 46 (0)8 755 91 00

info@juristakuten.se

Bankgiro: 5108-7542
Klientmedel plusgiro: 79 96 51-5

Har du några frågor?

Copyright © 2015 Juristakuten Stockholm | Sitemap