Våra tjänster

  • Samboavtal
  • Gåva mellan sambor
  • Testamente mellan sambor
  • Bodelning mellan sambor
  • Rådgivning om kvarsittningsrätt (bostad)
  • Tvistelösning
  • Underhållsfrågor m m

Kontaktuppgifter

Juristakuten Stockholm
Besöksadress
Vendevägen 89
182 32 Danderyd

Postadress
Box 139
182 05 Djursholm

+ 46 (0)8 755 91 00

info@juristakuten.se

Bankgiro: 5108-7542
Klientmedel plusgiro: 79 96 51-5

Har du några frågor?

Copyright © 2015 Juristakuten Stockholm | Sitemap