Våra tjänster

  • Vi har erfarna processjurister som företräder Dig vid rättegång i domstol
  • Vi biträder vid rättegångar över hela landet
  • Kunskaper om olika rättegångsförfaranden
  • Utomrättsliga förhandlingar under pågående rättegång
  • Strategisk och taktisk rådgivning inför tvist
  • Ansökan om rättsskydd eller rättshjälp
  • Indrivning av rättegångskostnader
  • Verkställighet av domar m m

Kontaktuppgifter

Juristakuten Stockholm
Besöksadress
Vendevägen 89
182 32 Danderyd

Postadress
Box 139
182 05 Djursholm

+ 46 (0)8 755 91 00

info@juristakuten.se

Bankgiro: 5108-7542
Klientmedel plusgiro: 79 96 51-5

Har du några frågor?

Copyright © 2015 Juristakuten Stockholm | Sitemap