Fastighetsjurist, Stockholm

Vi på Juristakuten har lång erfarenhet som fasstighetsjurist i Stockholm. Vi är vana att företräde så väl privata som kommersiella klienter i tvister kring fastigheter. Vare sig ditt ärende gäller en tvist i domstol eller vid skiljeförfarande så representerar vi dig gärna. Juristakutens grundare har över 15 års erfarenhet som VD i fastighetsbolag, en erfarenhet som har bildat en stor passion för fastighetsrätt i bolaget och som har gett oss praktiska affärserfarenheter i frågor som rör fastighetsrätt. Vi kan alltså erbjuda dig så väl juridisk expertis som personliga erfarenheter som fastighetsjurist.

En fastighetsjurist i Stockholm med en bred kompetens

Anledningarna till att man behöver en fastighetsjurist kan vara många. Ibland handlar det om avtal och andra papper som behöver upprättas, andra gånger handlar det om dolda fel vid privata fastighetsaffärer eller förvärv och bolagsbildningar. Vid representerar så väl privatpersoner som företag i olika ärenden kring:

  •      Hyresförhandlingar
  •      förvärv av hyresfastighet
  •      juridiska frågor i bostadsrättsföreningar
  •      tvister med hyresvärd
  •      juridik kring tomträtt, entreprenad, planering och byggnation

För kommersiella kunder erbjuder vi även rådgivning i frågor som rör köp och försäljning, finansiering, nyttjanderätt, uthyrning och förvaltning av fastigheter. Kort och gott är vi en komplett fastighetsjurist som gärna bistår dig i Stockholm. Självklart hjälper vi dig även om du bor på andra ställen i landet.

Välkommen till en välutbildad fastighetsjurist

Vi sätter en stor ära i att jobba engagerat, kreativt och med entreprenörsanda. Alla våra jurister har en juristexamen som grund. För att säkerställa att vi alltid representerar våra klienter med skarp juridik och stort kunnande ser vi till att alla våra jurister löpande får gå vidareutbildningar. Vi vill att du ska vara trygg med oss som din fastighetsjurist i Stockholm. Kontakta oss gärna via telefon eller mail för en fri konsultation i ditt ärende.

Välkommen till en engagerad fastighetsjurist i Stockholm!

Läs mer om fastighetsrätt.

 

Kontaktuppgifter

Juristakuten Stockholm
Besöksadress
Vendevägen 89
182 32 Danderyd

Postadress
Box 139
182 05 Djursholm

+ 46 (0)8 755 91 00

info@juristakuten.se

Bankgiro: 5108-7542
Klientmedel plusgiro: 79 96 51-5

Har du några frågor?

Här finns vi

Copyright © 2015 Juristakuten Stockholm | Sitemap