Våra tjänster

  • Utformning av avtal, t ex köpeavtal, hyresavtal, leasingavtal, samarbetsavtal, aktieägaravtal, franchiseavtal, licensavtal m m
  • Tvistelösning vid avtalsbrott
  • Rådgivning vid ingående av avtal
  • Hävning av avtal
  • Reklamationer
  • Medverkan och rådgivning vid avtalsförhandlingar m m

Kontaktuppgifter

Juristakuten Stockholm
Besöksadress
Vendevägen 89
182 32 Danderyd

Postadress
Box 139
182 05 Djursholm

+ 46 (0)8 755 91 00

info@juristakuten.se

Bankgiro: 5108-7542
Klientmedel plusgiro: 79 96 51-5

Har du några frågor?

Copyright © 2015 Juristakuten Stockholm | Sitemap