Våra tjänster

  • Vi kan vara Din långsiktiga bolagsjurist
  • Representation vid bolagsstämma
  • Utformning bolagshandlingar
  • Medverkan vid förhandlingar
  • Avtalsstrategier
  • Rådgivning vid strukturella förändringar, t ex vid ombildningar, fusioner och fissioner
  • Genomförandeåtgärder vid strukturella förändringar
  • Rådgivning inför inköp, kampanjer, anställningar, produktion, försäljning m m

Kontaktuppgifter

Juristakuten Stockholm
Besöksadress
Vendevägen 89
182 32 Danderyd

Postadress
Box 139
182 05 Djursholm

+ 46 (0)8 755 91 00

info@juristakuten.se

Bankgiro: 5108-7542
Klientmedel plusgiro: 79 96 51-5

Har du några frågor?

Copyright © 2015 Juristakuten Stockholm | Sitemap