Våra tjänster

  • Utformning av urkunder, avtal och bolagshandlingar i samband med noteringsåtgärder
  • Analys och rådgivning inför börsintroduktion eller avregistrering av börsnotering
  • Rådgivning om värdepappersmarknadens regelsystem
  • Interna och externa relationer och informationsgivning
  • Representation vid bolagsstämma
  • Rådgivning om registrering och avregistrering av finansiella instrument
  • Rådgivning om tillståndsfrågor
  • Projektledningsstöd m m

Kontaktuppgifter

Juristakuten Stockholm
Besöksadress
Vendevägen 89
182 32 Danderyd

Postadress
Box 139
182 05 Djursholm

+ 46 (0)8 755 91 00

info@juristakuten.se

Bankgiro: 5108-7542
Klientmedel plusgiro: 79 96 51-5

Har du några frågor?

Copyright © 2015 Juristakuten Stockholm | Sitemap