Våra tjänster

  • Utformning finansieringsprospekt
  • Förvärvsfinansiering
  • Fastighetsfinansiering (kommersiella fastigheter)
  • Värdepapperiseringar, säkerställda obligationer, hybridkapital, 'private placements' och andra typer av obligationer och skuldebrev
  • Strukturerad finansiering
  • Projektfinansiering
  • Exportfinansiering
  • Derivat
  • Finansiering vid omstrukturering m m

Kontaktuppgifter

Juristakuten Stockholm
Besöksadress
Vendevägen 89
182 32 Danderyd

Postadress
Box 139
182 05 Djursholm

+ 46 (0)8 755 91 00

info@juristakuten.se

Bankgiro: 5108-7542
Klientmedel plusgiro: 79 96 51-5

Har du några frågor?

Copyright © 2015 Juristakuten Stockholm | Sitemap