Våra tjänster

  • Rådgivning angående skydd för patent, varumärke, firma, design och upphovsrätt
  • Tvistelösning vid intrång och otillbörligt nyttjande av immaterialrätter
  • Utformning av immaterialrättsliga avtal, t ex licensavtal, överlåtelseavtal, franchiseavtal, royalty etc.
  • Skadestånds- och vitesbedömningar
  • Förhandsgranskning av t ex reklamkampanjer
  • Rådgivning om värdering av immaterialrätter och goodwillvärden
  • Konkurrensbedömning mm.

Kontaktuppgifter

Juristakuten Stockholm
Besöksadress
Vendevägen 89
182 32 Danderyd

Postadress
Box 139
182 05 Djursholm

+ 46 (0)8 755 91 00

info@juristakuten.se

Bankgiro: 5108-7542
Klientmedel plusgiro: 79 96 51-5

Har du några frågor?

Copyright © 2015 Juristakuten Stockholm | Sitemap