Våra tjänster

  • Rådgivning om inom- och utomobligatoriskt skadestånd
  • Beräkning och bedömning av skadeståndsersättningar
  • Utformning och tolkning av av vites- och skadeståndsklausuler
  • Tvistelösning vid avtalsbrott och andra fall där skadestånd aktualiseras
  • Rådgivning inför hävning och upphörande av avtal, som inbegriper risker för skadestånd m m

Kontaktuppgifter

Juristakuten Stockholm
Besöksadress
Vendevägen 89
182 32 Danderyd

Postadress
Box 139
182 05 Djursholm

+ 46 (0)8 755 91 00

info@juristakuten.se

Bankgiro: 5108-7542
Klientmedel plusgiro: 79 96 51-5

Har du några frågor?

Copyright © 2015 Juristakuten Stockholm | Sitemap