Våra tjänster

  • Ombud vid skiljeförfaranden
  • Rådgivning vid avtalsbrott då det finns skiljeklausul
  • Skadeståndsberäkningar
  • Kunskaper om olika tvisthanterings- tekniker
  • Tvistelösningsstrategier
  • Biträde vid klandertalan, ogiltighets- eller ändringstalan av skiljedom vid hovrätten m m

Kontaktuppgifter

Juristakuten Stockholm
Besöksadress
Vendevägen 89
182 32 Danderyd

Postadress
Box 139
182 05 Djursholm

+ 46 (0)8 755 91 00

info@juristakuten.se

Bankgiro: 5108-7542
Klientmedel plusgiro: 79 96 51-5

Har du några frågor?

Copyright © 2015 Juristakuten Stockholm | Sitemap