Interim jurist

Har du och ditt bolag behov av en interim jurist som kan finnas tillgänglig för er under ett kortare uppdrag eller på en lite mer regelbunden basis? Kanske ni står inför en förändring i er organisation eller vill vidareutveckla verksamheten. Det blir idag allt vanligare att företag och organisationer skaffar en interim jurist. Det ger en trygghet inför förändringar och även framöver, då ett avtal kan skrivas för kortare, tillfälliga perioder eller en längre tid om det passar bättre.

Anlita oss som interim jurist och ta del av vår passion för bolagsrätt

Vi på Juristakuten tar gärna på oss uppdrag som interim jurist inom olika bolagsrättsliga frågor. Bolagsrätt (även kallat associationsrätt) är del av vår kärnverksamhet och vi har flertalet klienter som vi löpande hjälper med strategisk rådgivning och juridiska åtgärder. Det kanske handlar om en ny affärsuppgörelse, en bolagsstämma eller en strukturell förändring i verksamheten. Som interim jurist kan vi på Juristakuten bland annat hjälpa er med;

  •      immaterialrätt – avtal, patentskydd, skadestånd, rådgivning och konkurrensbedömning
  •      avtalsrätt – upprättande och hävande av avtal, tvistelösning, rådgivning
  •      fastighetsrätt – entreprenadtvister, ombildningar, hyresfrågor
  •      fordringsrätt – skuldebrev, fordringar, rådgivning och tvister
  •      skadeståndsrätt – rådgivning, beräkning, utformning, bedömning
  •      bolagsrätt – långsiktig bolagsjurist, rådgivning vid stämma, förhandlingar, strategier
  •      börsrätt – analys, rådgivning, utformning av avtal och urkund, projektledningsstöd
  •      finansiering – prospektering, förvärv, export, derivat, omstrukturering etc.

Behöver ni en interim jurist långsiktigt eller för en kortare period?         

Behovet av en interim jurist kan uppstå plötsligt eller planerat en tid i förväg. Det kanske handlar om ett kortare projekt, en börsnotering eller ett mer långsiktigt samarbete. Vilka behov har ni? Kontakta oss och berätta om er situation så börjar vi där. Du når oss på 08-755 91 00 eller info@juristakuten.se.

Vi ser fram emot att höra av dig!

Kontaktuppgifter

Juristakuten Stockholm
Besöksadress
Vendevägen 89
182 32 Danderyd

Postadress
Box 139
182 05 Djursholm

+ 46 (0)8 755 91 00

info@juristakuten.se

Bankgiro: 5108-7542
Klientmedel plusgiro: 79 96 51-5

Har du några frågor?

Här finns vi

Copyright © 2015 Juristakuten Stockholm | Sitemap