Vårdnadstvist, Advokat

Står du inför en vårdnadstvist och söker advokat eller jurist? De frågor som inkluderas i familjejuridiken är några av de frågor som är de viktigaste i våra liv. Vi på Juristakuten har lång erfarenhet av familjerättsliga frågor och har stor vana att processa dessa frågor i domstol. Alla våra jurister har som grund en juristexamen och därefter vidareutbildas de löpande för att vi alltid ska besitta en hög kompetens och skarp juridisk handlingskraft. Vi är dessutom en mindre, personlig juristbyrå med stort engagemang för våra kunder och deras tvister.

Vi är din personliga advokat vid en vårdnadstvist

Familjerätt har redan från starten varit en stor del av kärnan i vår verksamhet, parallellt med företagsrådgivning och affärsjuridik. Vårt intresse för människan bakom en tvist och psykologin i relationer är lika viktiga inom så väl det affärsjuridiska som det humanjuridiska och det är där vi är som bäst. Vi utgår från dig, dina önskemål och dina förutsättningar för att lösa din tvist på bästa möjliga sätt.

Finansiering av advokat vid vårdnadstvist

När man står inför just en vårdnadstvist kan valet av advokat eller annat rättsligt ombud kännas extra viktigt – det är trots allt våra barn det handlar om. Om du står inför en skilsmässa eller vårdnadstvist kan du alltid kontakta oss för en kostnadsfri konsultation inledningsvis, för att bilda dig en bättre uppfattning om oss och hur vi kan hjälpa just dig.

I många fall kan sedan rättsskyddet i din hemförsäkring bistå dig vid en vårdnadstvist och bekosta den största delen av arvodet till din advokat. Andra kanske har rätt till rättshjälp eller bekostar tvisten privat. Vi hjälper dig självklart med ansökan av rättsskydd eller rättshjälp när detta är befogat.

Hör av dig på 08-755 91 00 eller maila oss på info@juristakuten.se för en första kontakt.

Varmt välkommen till oss på Juristakuten!

Kontaktuppgifter

Juristakuten Stockholm
Besöksadress
Vendevägen 89
182 32 Danderyd

Postadress
Box 139
182 05 Djursholm

+ 46 (0)8 755 91 00

info@juristakuten.se

Bankgiro: 5108-7542
Klientmedel plusgiro: 79 96 51-5

Har du några frågor?

Här finns vi

Copyright © 2015 Juristakuten Stockholm | Sitemap