Välkommen till Juristakuten, vi har över 20 års erfarenhet

a

Affärsjuridik, Fastighetsrätt, Entreprenadjuridik, Familjerätt

Fri Rådgivning Initialt

Telefon: 08-755 91 00

eller via E-post

Avtal är bindande - Eller är de det?

Ombud i domstol skiljeförfarande tvistelösning

Företagsjuridisk rådgivning

Affärsjuridik-Avtalsrätt

 

Alla affärer startar med någon form av avtal. En del anser inte att det ingåtts något avtal medans andra anser att det finns ett detaljerat avtal. Det finns en oändlig mångfald av avtalstyper som man kan ha ingått utan att alltid ha klart för sig innebörden. Parternas uppträdande, handlingar och passivitet kan skapa avtalsförpliktelser utan att det förstås av inblandade. Särskilda problem utgörs ofta av hur avtal ska sanktioneras, när ekonomiska skadestånd ska utgå, när ersättning för förlust ska utgå och vad som utgör ett avtalsbrott. En skicklig och erfaren jurist är skillnaden mellan vinst och förlust.

Genom vår kompetens inom ekonomi/juridik och långvariga praktiska erfarenhet inom företagande även internationellt kan vi ge den bästa servicen. Välkommen till oss.

Bolagsrätt

Bolagsrätt (associationsrätt) är en del av vår kärnverksamhet. Flera av våra klienter anlitar oss löpande för strategisk rådgivning och juridiska åtgärder i verksamhetsförvaltningen, vid etablering av nya affärsrelationer, vid bolagsstämmor och vid strukturella verksamhetsförändringar, köp och försäljning, breddande eller minskande av ägande, kapitalanskaffningar o s v.

Rådgivning inom tvister

Barn- och ekonomisk familjerätt

I domstolarna är det tyvärr vanligast med tvister mellan föräldrarna om barnens vårdnad och boende. Men även andra familjemål är vanliga som tvister om ekonomi som underhåll och arvsfrågor. Den som hamnar i tvist  är i stort behov av en erfaren och skarp jurist. Det kan många gånger vara det som är skillnaden mellan att vinna och förlora. Det gäller inte bara att ha rätt utan också att få rätt. Många jurister underskattar juridikens betydelse i familjemål vilket kan få oanade konsekvenser.

Tvistelösning

Med utgångspunkt i våra klienters önskemål och nytta – bedriver vi tvistelösning i domstolar och skiljedoms- förfarande samt utom rätta. Vi lägger även ned arbete på förebyggande åtgärder och förlikningsinsatser i syfte att undvika framtida konflikter. Genom våra gedigna tvistemålsmeriter och erfarenheter inom juridik och ekonomi kan vi ta oss an även de mest komplicerade tvister.

Om oss

Juristakuten har varit verksam sedan år 2005 med kvalificerad juridik som ombud i domstolstvister och tvistelösningar utan rättsförfarande inom såväl affärsjuridik som omfattande fastighetsjuridik och familjerätt. Vårt fokus är att med skarp juridik och handlingskraft driva Dina utmaningar till framgång.

Kontakta Oss

Bli Kontaktad