Välkommen till Juristakuten, vi har över 20 års erfarenhet

a

Våra tjänster

Utformning av äktenskapsförord

Utformning av inbördes testamente, testamente och gåva mellan makar

Bodelning under bestående äktenskap

Föravtal och bodelning pga. äktenskapsskillnad

Tvistelösning; Bodelning, äktenskapsskillnad m m

Rådgivning om kvarsittningsrätt (bostad)

Klander av bodelning

Rådgivning om underhåll m m

Kontaktuppgifter

 

Juristakuten Stockholm

Har du några frågor?