Välkommen till Juristakuten, vi har över 20 års erfarenhet

a

Våra tjänster

Utformning av testamente

Boutredningar

Upprättande av bouppteckning

Bodelning pga. dödsfall

Skifte

Tolkning av testamente

Tvistelösning vid dödsbotvister

Utformning gåvoavtal

Rådgivning när anhörig har avlidit m m

Kontaktuppgifter

 

Juristakuten Stockholm

Har du några frågor?