Välkommen till Juristakuten, vi har över 20 års erfarenhet

a

Våra tjänster

Utformning av avtal, t ex köpeavtal, hyresavtal, leasingavtal, samarbetsavtal, aktieägaravtal

Tvistelösning vid avtalsbrott

Rådgivning vid ingående av avtal

Hävning av avtal

Reklamationer

Medverkan och rådgivning vid avtalsförhandlingar m m

Kontaktuppgifter

 

Juristakuten Stockholm

Har du några frågor?