Välkommen till Juristakuten, vi har över 20 års erfarenhet

a

Våra tjänster

Vi kan vara Din långsiktiga bolagsjurist

Representation vid bolagsstämma

Utformning bolagshandlingar

Medverkan vid förhandlingar

Avtalsstrategier

Rådgivning vid strukturella förändringar, t ex vid ombildningar, fusioner och fissioner

Genomförandeåtgärder vid strukturella förändringar

Rådgivning inför inköp, kampanjer, anställningar, produktion, försäljning m.m

Kontaktuppgifter

 

Juristakuten Stockholm

Har du några frågor?