Välkommen till Juristakuten, vi har över 20 års erfarenhet

a

Våra tjänster

Utformning av urkunder, avtal och bolagshandlingar i samband med noteringsåtgärder

Analys och rådgivning inför börsintroduktion eller avregistrering av börsnotering

Rådgivning om värdepappersmarknadens regelsystem

Interna och externa relationer och informationsgivning

Representation vid bolagsstämma

Rådgivning om registrering och avregistrering av finansiella instrument

Rådgivning om tillståndsfrågor

Projektledningsstöd m m

Kontaktuppgifter

 

Juristakuten Stockholm

Har du några frågor?