Välkommen till Juristakuten, vi har över 20 års erfarenhet

a

Finansering

För de allra flesta företag krävs att i vart fall en del av det kapital som behövs, anskaffas från externa finansieringskällor. Många företag har insett affärsmöjligheterna i att hjälpa kunderna finansiera inköp från företaget. För många företag har det varit nödvändigt att ordna finansieringslösningar åt kunderna för att ”bryta ny mark”. Fastighetsinköp är en annan investeringsform som i regel fordrar externt kapital. Vi har erfarenhet att pussla ihop alla intressenters krav och förutsättningar vid genomförande av projektfinansiering och vi förmedlar även kontakter mellan kapital och affärsprojekt.

Våra tjänster

Utformning finansieringsprospekt

Förvärvsfinansiering

Fastighetsfinansiering (kommersiella fastigheter)

Värdepapperiseringar, säkerställda obligationer, hybridkapital, ’private placements’ och andra typer av obligationer och skuldebrev

Strukturerad finansiering

Projektfinansiering

Exportfinansiering

Derivat

Finansiering vid omstrukturering m m

Kontaktuppgifter

 

Juristakuten Stockholm

Har du några frågor?