Välkommen till Juristakuten, vi har över 20 års erfarenhet

a

Våra tjänster

Rådgivning angående skydd för patent, varumärke, firma, design och upphovsrätt

Tvistelösning vid intrång och otillbörligt nyttjande av immaterialrätter

Utformning av immaterialrättsliga avtal, t ex licensavtal, överlåtelseavtal, franchiseavtal, royalty etc.

Skadestånds- och vitesbedömningar

Förhandsgranskning av t ex reklamkampanjer

Rådgivning om värdering av immaterialrätter och goodwillvärden

Konkurrensbedömning mm.

Kontaktuppgifter

 

Juristakuten Stockholm

Har du några frågor?