Välkommen till Juristakuten, vi har över 20 års erfarenhet

a

Våra tjänster

Rådgivning om inom- och utomobligatoriskt skadestånd

Beräkning och bedömning av skadeståndsersättningar

Utformning och tolkning av av vites- och skadeståndsklausuler

Tvistelösning vid avtalsbrott och andra fall där skadestånd aktualiseras

Rådgivning inför hävning och upphörande av avtal, som inbegriper risker för skadestånd m m

Kontaktuppgifter

 

Juristakuten Stockholm

Har du några frågor?