Välkommen till Juristakuten, vi har över 20 års erfarenhet

a

Skiljeförfarande

Skiljeförfarande kan ske för att parter har avtalat att tvist skall avhandlas i skiljenämnd eller på grund av lag. Även internationella tvister kan avgöras genom skiljeförfarande och dom. Skiljeförfarandet går ofta snabbare och är mer flexibelt än tvistelösning i de allmänna domstolarna – men å andra sida är det ofta dyrare tvistekostnader. I ett skiljedomsförfarande framlägger parterna sin tvist inför en eller flera skiljedomare som efter prövning avger en bindande skiljedom. Förfarandet är inte offentligt. Kontakta oss om Du vill ha rådgivning och/eller biträde vid skiljedoms- och medlingsfrågor.

Våra tjänster

Ombud vid skiljeförfaranden

Rådgivning vid avtalsbrott då det finns skiljeklausul

Skadeståndsberäkningar

Kunskaper om olika tvisthanterings- tekniker

Tvistelösningsstrategier

Biträde vid klandertalan, ogiltighets- eller ändringstalan av skiljedom vid hovrätten m m

Kontaktuppgifter

 

Juristakuten Stockholm

Har du några frågor?