Välkommen till Juristakuten, vi har över 20 års erfarenhet

a

Tvisterätt

Med utgångspunkt i våra klienters önskemål och möjligheter – bedriver vi tvistelösning i allmänna domstolar och alternativa processforum. Vi lägger även ned arbete på förebyggande åtgärder och förlikningsinsatser. Vi har erfarenhet av komplexa och dokumentintensiva mål och nyttjar ofta modern presentationsteknik – där muntlighet balanseras med bild och ljud så att klientens sakframställan blir så skarp och tydlig som möjligt. Tvisterätt omfattar både fordringar och avtalstolkning.

 

Våra tjänster

Vi har erfarna processjurister som företräder Dig vid rättegång i domstol

Vi biträder vid rättegångar över hela landet

Kunskaper om olika rättegångsförfaranden

Utomrättsliga förhandlingar under pågående rättegång

Strategisk och taktisk rådgivning inför tvist

Ansökan om rättsskydd eller rättshjälp

Indrivning av rättegångskostnader

Verkställighet av domar m m

Kontaktuppgifter

 

Juristakuten Stockholm

Har du några frågor?