Välkommen till Juristakuten, vi har över 20 års erfarenhet

a

Om oss

Juristakuten i Stockholm grundades år 2005 av Fredrik Preetzmann som har examen som jur kand och ekonomutbildning från Stockholms universitet samt  Masterstudier i ekonomi vid Warwick University England. Han har bl a innehaft flera ledande poster i börsnoterade företag  samt flera VD poster inom finansbolag, IT och fastighetsbolag. Efter ca 20 års praktisk erfarenhet med affärsverksamhet övergick han till att huvudsakligen bedriva juridisk rådgivning till klienter, vilket till stor del består av att lösa tvister inom och utom domstolarna.

Under hans ledarskap har vi uppnått en mängd framgångar för våra klienter. Fredrik Preetzmanns erfarenhet som processjurist i domstolar är mycket omfattande.

Affärsjuridik och allt som det innefattar inklusive Bolagsrätt samt Fastighetsjuridik, är en stor del av våra uppdrag. Inom Affärsjuridik tar vi även löpande uppdrag som intern jurist vilken alltid genom oss kan finnas tillgänglig för det mindre företaget för snabba genomgångar. Men vi arbetar även en hel del med ekonomisk familjerätt.

Vår affärsjuridiska del innebär inte att humanjuridiken blir lidande – tvärtom – fordrar både human- och affärsjuridik ett stort intresse för människan bakom tvisten, således psykologin i relationer och en skarp förmåga att koppla juridiska etiketter till klienternas situationer. Våra jurister inom affärsjuridik har tidigare arbetat operativt i ledande befattningar inom branscher som t ex bank, finans, fastigheter, telecom och IT. Vi har därför stor kunskap och förståelse för verksamheter i sig och inte bara den juridiska sidan.

Vi är en mindre  juristbyrå med stort personligt engagemang som arbetar i hela Sverige och även med internationell privat och affärsrätt.  Vi vill nu och i framtiden arbeta nära våra klienter i den entreprenörsanda som lätt går förlorad när juristföretag växer sig stora. Om Du söker en kreativ juridisk partner har Du kommit rätt. Ring för mer information och fri rådgivning 08 755 9100.

Kontaktuppgifter

 

Juristakuten Stockholm

Har du några frågor?